Skip to content

Tổng hợp thơ vui chế về con gái xưa và nay

Tổng hợp thơ vui chế về con gái xưa và nay

Tổng hợp thơ vui chế về con gái xưa và nay

Gái xưa đẹp nết mọi người mến thương

Gái nay chỉ thích ra đường

Lúng la lúng liếng tìm đường…

 Gái xưa nhìn đẹp như tiên!
 Gái nay như mấy… con điên ngoài đường?

 Gái xưa may vá tỏ tường!

 Gái nay chỉ biết tìm đường Shopping?

Gái xưa mới thật là xinh!

Gái nay như thể…..” tinh tinh xổng chuồng “?

Gái xưa ăn nói dịu dàng!

Gái nay ăn nói sỗ sàng thấy ghê?
 Gái xưa vừa gặp đã mê!

Gái nay nhìn kỹ vẫn chê như thường?

Gái xưa đâu biết trèo tường!

 Gái nay leo cổng kiếm đường theo trai?

 Gái xưa: “Thiếp nguyện theo chàng”

 Gái nay: “Ở đó xếp hàng cho tao….”

Gái xưa:quần ngại xắn cao

Gái nay:bỏ cả “ ” ra khoe!

Gái xưa e dè

Gái nay sang sảng như khè lửa phun

 

Gái xưa kín đáo

Gái nay son phấn lụa là chi li

Yêu em phải có spây -xì

Không thỏa điều kiện đừng

Gái xưa thùy mị đoan trang

Gái nay hở hang cả người

Gái xưa duyên dáng

Gái giờ mắt liếc gọi theo

nét đẹp dịu dàng

Ngay nay nét đẹp hở hang mới tài..

Gái xưa phép tắc lễ nghi

Gái nay lễ giáo bỏ đi hết rồi

Gái xưa lễ phép khi ngồi

Gái nay muốn đứng muốn ngồi khỏi thưa

Gái xưa đi hỏi về thưa

Xem thêm:  Nhà thơ Vương Duy cùng trọn bộ những thi phẩm đặc sắc nhất phần 5

Gái nay khi hứng nửa đêm chưa về

Gái xưa ngong ngóng chồng về

Gái nay bỏ mặc chỉ mê sòng bài….

Gái xưa mặc áo tứ thân.

Gái nay mặc aó hai dây đầy dường.

Gái xưa mặc aó yếm đào.

Gái nay không mặc cái nào mới xinh.