Bạn có biết những câu nói hay nhất của Khổng Tử

1. Học mà không suy nghĩ thì vô ích, suy nghĩ mà không học là hiểm nghèo.

2. Không oán trời, không trách người là quân tử.

3. Người khôn ngoan hỏi nguyên do lầm lỗi ở bản thân, kẻ khờ dại hỏi nguyên do ở người khác.

4. Thấy người hiền phải tính sao để bằng người. Thấy người dữ phải tự xét xem mình có dữ không.

5. Buổi sáng nghe được đạo lí, buổi chiều dẫu chết cũng được rồi.

6. Dở nhất trong trong cái đạo xử thế là không thấy cái lỗi của mình.

7. Kẻ sĩ không lo người đời chỉ biết mình mà chỉ sợ mình bất tài thôi.

8. Người quân tử cầu ở mình, kẻ tiểu nhân cầu ở người.

9. Nghĩ đến thân thể thì đừng cầu không tật bệnh, vì không tật bệnh thì tham dục dễ sanh.

10. Người quân tử nghiêm khắc với mình, kẻ tiểu nhân khắt khe với người.

Những câu nói hay nhất của Khổng Tử – Dạy về cách sống và làm người

10. Quân tử rộng rãi bao dung, tiểu thân hẹp hòi tính toán.

11. Sự nghiệp đừng mong bằng phẳng dễ đi, vì không gặp phải chông gai chí nguyện không kiên cường.

12. Làm việc đừng mong dễ thành, việc dễ thành lòng thường kiêu ngạo.

13. Làm ơn chớ mong đền đáp, mong cầu đền đáp ấy là có mưu tính.

14. Thấy lợi đừng nhúng tay, nhúng tay hắc ám tâm trí.

15. Thấy người hay nghĩ sao cho bằng, thấy người dở tự xét mình có dở.

16. Người khôn ngoan hỏi nguyên do lầm lỗi ở bản thân, kẻ dại khờ hỏi nguyên do ở người khác.

17. Không oán trời, không trách người là quân tử.

18. Hiếu thảo là nguồn gốc của đạo đức.

19. Ai cũng có quyền được học hành được giáo dục, không phân biệt loại người.

20. Người quân tử không đề bạt kẻ biết nói lời hay, cũng không được bỏ ngoài tai lời kẻ xấu nói phải.

Tuyển tập những câu nói hay của khổng tử ý nghĩa nhất mọi thời đại
21. Danh không chánh, lời chẳng xuôi.

22. Dùng thì đừng nghi, nghi thì đừng dùng.

23. Ngồi bàn tiệc đừng ra vẻ anh hùng vì rượu đã làm cho nhiều người gục ngã.

24. Biết có lỗi mà không chịu sửa thì đó chính là lỗi.

25. Việc mình không muốn làm, đừng bắt người khác làm.

26. Người không biết lo xa, tất gặp phải ưu phiền trước mắt.

27. Chim trước lúc chết cất tiếng bi thương, người trước lúc chết nói lời lương thiện.

28. Ở đời đừng cầu không khó khăn, vì không khó khăn thì kêu sa nổi dậy.

29. Không nhìn điều sai trái, không nghe điều xằng bậy, không nói điều sai, không làm điều càn quấy.

30. Cứu xét tâm tánh thì đừng cầu không khúc mắc, vì không khúc mắc thì sở học không thấu đáo.

31. Trong ba người cùng đi, tất có người là thầy ta. Hãy học theo cái hay, mà tránh cái dở.

32. Có kiến thức thì không nghi ngờ, có lòng nhân thì không ưu tư, có dũng cảm thì không sợ hãi.

33. Người không có chữ Tín sẽ chẳng làm nên việc gì.

34. Mọi thứ đều từ hư vô mà ra.

35. Đừng mong người khác thuận theo ý mình vì nếu được người khác thuận ý sẽ tất sinh tự kiêu.

36. Giao tiếp đừng mong lợi mình, vì lợi mình thì mất đạo nghĩa.

37. Đừng lo mình không có chức vị, chỉ lo mình không đủ tài để nhận lấy chức vị.

38. Học cho rộng, hỏi cho kĩ, nghĩ cho cẩn thận, phân biệt cho rõ, làm cho hết sức.

39. Điều mình không thích thì đừng làm cho người khác. Đối với quê hương, gia đình nên tránh gây thù, chuốc oán.

40. Người không có nhận thức sâu xa sẽ có ngày sẽ gặp phiền muộn, âu lo.

41. Dụng nhân như dụng mộc.

42. Có ba hạng bạn bè ích lợi và có ba dạng làm nguy hại. Bạn ngay thẳng, bạn trung thực và bạn nghe nhiều học rộng là bạn lợi ích. Bạn làm nhiều bộ tịch, bạn ưu chiều chuộng và gian sảo, nịnh bợ là bạn nguy hiểm.

43. Mỗi khi cơn tức giận nổi lên, hãy suy nghĩ về những hậu quả

44. Khi rõ ràng đó là những mục tiêu không thể đạt được, đừng điều chỉnh mục tiêu mà hãy điều chỉnh từng bước hành động

45. Nếu bạn ghét một người, vậy thì bạn đang bị họ đánh bại

46. Những gì người có địa vị cao tìm kiếm là ở bản thân mình; những gì người thấp bé tìm kiếm là ở những người khácnhững câu nói hay của khổng tử

47. Bất cứ nơi nào bạn đi, hãy đi với tất cả trái tim

48. Hãy đưa hướng dẫn cho những người tìm kiếm kiến thức sau khi họ đã phát hiện ra sự thiếu hiểu biết của mình

49. Nhìn vào những lợi thế nhỏ sẽ cản trở hoàn thành những việc lớn

50. Nếu họ khạc nhổ sau lưng bạn, điều đó có nghĩa là bạn đang ở phía trước họ